ქართული
სპორტი
 
 
დოკუმენტაცია
საერთაშორისო დეკლარაცია ადამიანის უფლებებისა და სპორტის შესახებ (თბილისის დეკლარაცია)
01-01-1970 04:00:21

საერთაშორისო დეკლარაცია ადამიანის უფლებებისა და სპორტის შესახებ (თბილისის დეკლარაცია) არის საერთაშორისო დოკუმენტი ადამიანის უფლებებისა და სპორტის შესახებ, რომელიც საქართველოს ინიციატივით, ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით შემუშავდა.

სპორტული ორგანიზაციების შეფასება
01-01-1970 04:00:11

სამინისტროსთან არსებული სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ 2017 წლის ბოლოს განხილულ იქნა სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის შეფასების საკითხი.

სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტული ორგანიზაციები
01-01-1970 04:00:22

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ 2019 წლის მდგომარეობით აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების ნუსხა.

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი
01-01-1970 04:00:23

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020 წლებისთვის, შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 2013 წლის 22 მაისის N127 დადგენილებით შექმნილი საქართველოში სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშემწყობი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოსა და შესაბამისი თემატური ჯგუფების მიერ. მტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 4 აპრილს N601 განკარგულებით.

სპორტული ორგანიზაციების შეფასება
01-01-1970 04:00:23

სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის შეფასების საფუძველზე, შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით მიღებული ქულები და მათი პროცენტული გადანაწილება.

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო