ქართული
სპორტი
 
 
დოკუმენტაცია
სპორტული ორგანიზაციების შეფასება

სამინისტროსთან არსებული სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ 2017 წლის ბოლოს განხილულ იქნა სპორტული ორგანიზაციების (ფედერაცია, ასოციაცია, კავშირი, კომიტეტი) საქმიანობის შეფასების საკითხი, რომლის საფუძველზე, შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით თითოეულმა ორგანიზაციამ მიიღო შესაბამისი ქულა, რამაც განსაზღვრა მათი 2018 წლის დაფინანსების მოცულობა. სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭო დაკომპლექტებულია როგორც სამინისტროს თანამშრომლების, ასევე საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტისა, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური და პარალიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან.

მიმაგრებული ფაილი 1

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო