ქართული
სპორტი
 
 
დოკუმენტაცია
სამინისტროს მიერ აღიარებული სპორტული ორგანიზაციები

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან არსებული სპორტული ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს მიერ 2019 წლის მდგომარეობით აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების ნუსხა. შესაბამისი კრიტერიუმებზე დაყრდნობით საქართველოში აღიარებულია 91 სპორტული ორგანიზაცია (ფედერაცია, ასოციაცია, კავშირი, კომიტეტი და სხვა). აღნიშნული ორგანიზაციების უმეტესობა ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში სპორტის სწრაფ და ეფექტიან განვითარებას.

მიმაგრებული ფაილი 1

მიმაგრებული ფაილი 2

მიმაგრებული ფაილი 3

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო