ქართული
სპორტი
 
 
 
 


სპორტულ ტერმინთა განმარტებები
 
 
სპორტული რუკა
აფხაზეთი 14167 სამეგრელო ზემო სვანეთი 33229 რაჭა-ლეჩხუმი 6479 იმერეთი 52765 გურია 14167 აჭარა 41083 სამცხე-ჯავახეთი 13874 შიდა ქართლი 24136 მცხეთა მთიანეთი 10428 ქვემო ქართლი 26878 კახეთი 26003 თბილისი 174037
607 1284 349 2725 607 1639 906 977 458 1131 1048 6001 156 425 58 897 156 502 170 333 164 384 332 3544 2448 5509 1174 9113 2448 10081 3084 3606 2199 5728 4759 41594 10567 26859 4994 43084 10567 28893 10529 19955 8072 20457 20845 130752 89 123 4 157 89 114 2 2 15 142 497

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო