ქართული
სპორტი
 
 
 
 


სპორტულ ტერმინთა განმარტებები
 
 
სპორტული რუკა
აფხაზეთი 16047 სამეგრელო ზემო სვანეთი 39684 რაჭა-ლეჩხუმი 7191 იმერეთი 60571 გურია 16047 აჭარა 45669 სამცხე-ჯავახეთი 17088 შიდა ქართლი 27501 მცხეთა მთიანეთი 11831 ქვემო ქართლი 31295 კახეთი 29212 თბილისი 202819
673 1429 378 3032 673 1846 1022 1055 507 1217 1165 10415 168 498 67 1152 168 593 204 372 185 458 412 4289 2722 6515 1387 10348 2722 11363 3636 4124 2458 6276 5221 48192 12173 32308 5493 49655 12173 32197 13191 22802 9216 24326 23592 152936 89 123 4 157 89 114 2 2 15 142 497

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო