ქართული
სპორტი
 
 
ისტორია
ქართველები ოდითგანვე კარგი მოასპარეზენი ყოფილან და ეს მრავალი დოკუმენტით დასტურდება, უწინარესად _ ისტორიული, არქეოლოგიური და ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მასალებით, ლიტერატურული წყაროებით, ქართველ თუ უცხოელ მემატიანეთა ცნობებით. მათი კვლევა-ანალიზი საშუალებას გვაძლევს მეტ-ნაკლები სიზუსტითა და სისრულით გავაშუქოთ ქართული სპორტის წარსული და ხალხურ ასპარეზობათა ქრონიკა, დავადგინოთ სამხედრო-ფიზიკური აღზრდის თავისებურებანი და ტრადიციულ სახეობათა წარმომავლობა, განვსაზღვროთ სპორტის ადგილი და მნიშვნელობა ქართველი ხალხის ყოფაში.
სპორტთან დაკავშირებული ისტორიული მასალების გავრცელების მიზნით სამინისტრომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში, შეიქმნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული სპორტული გამოცემების ელექტრონული არქივი.


დამსახურებული პირები

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო