ქართული
სპორტი
 
 
კვლევები
გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში
01-01-1970 04:00:18

საქართველოს სკოლის მოსწავლე გოგონების სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის თავისებურებების შესწავლა სოციო-ეკონომიკური, ეთნიკური, ტრადი-ციული, ინფრასტრუქტურული, გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით; აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება სპორტში გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო სტრატეგიული გეგმისა და ეფექტური პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის.

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში
01-01-1970 04:00:06

საქართველოს სოციალური და მარკეტინგული კვლევების ცენტრმა სპორტისა და ახალგაზრდობისა საქმეთა სამინისტროსა და მასობრივი სპორტის ფედერაციის „სპორტი ყველასათვის“ დაკვეთით ჩაატარა მოსახლეობის გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით, რომლის მიზანს წარმოადგენდა სპორტის სფეროში არსებული პრობლემებისა და განვითარების მიმართულებების შესწავლა.

მასობრივი და პროფესიული სპორტის კვლევა ახალგაზრდებში
01-01-1970 04:00:06

წინამდებარე გამოკითხვა ჩატარდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით, საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე–ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის დაკვეთით საკვლევ-საკონსულტაციო ცენტრ “ფსიქოპროექტის“ მიერ.

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო