ქართული
სპორტი
 
 
სპორტსმენი
 
 
 
 
სულ: 43
თორნიკე ონიკაშვილი
წყალში ხტომა
0
1
0
ლიზა ომიაძე
აკრობატიკა
0
1
0
გიორგი ოქროპირიძე
აკრობატიკა
1
0
0
შოთა ომარაშვილი
მკლავჭიდი
2
1
0
ზაზა ოქროცვარიძე
მკლავჭიდი
0
2
0
გიორგი ონიანი
მკლავჭიდი
0
0
2
ბეთქილ ონიანი
მკლავჭიდი
3
1
0
სალომე ოთარაშვილი
ძიუდო
0
0
0
ლიზი ოქრიაშვილი
ძიუდო
0
0
0
ესტატე ორბელაშვილი
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
0
0
0
თემო ორჯონიკიძე
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
0
0
1
დავით ოქროპირიძე
თავისუფალი ჭიდაობა
0
0
1
გოგა ოთინაშვილი
თავისუფალი ჭიდაობა
0
0
0
ვაჟა ომარაშვილი
თავისუფალი ჭიდაობა
0
0
0
სიმონ ოსკანიანი
თავისუფალი ჭიდაობა
0
0
0
ნოდარ ოქრომჭედლიშვილი
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა
0
0
0
გიორგი ობოლაშვილი
ძიუდო
0
0
0
დავით ოძელაშვილი
ძიუდო
0
0
0
თეიმურაზ ორჯონიკიძე
ხელბურთი
0
0
0
ვახტანგ ოქრუაშვილი
ძიუდო
0
0
0
ლაშა ონიანი
ძიუდო
0
0
0
ერეკლე ოძელაშვილი
ძიუდო
0
0
0
ელგუჯა ორკოდაშვილი
ძიუდო
0
0
0
გიორგი ონიანი
ძიუდო
0
0
0
თორნიკე ონიანი
ძიუდო
0
0
0
რევაზ ოდიშელიძე
ძიუდო
0
0
0
ნოკოლოზ ოყრეშიძე
ძიუდო
0
0
0
ვასილ ომარაშვილი
ძიუდო
0
0
0

ქართული სპორტი

2019 | © საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო